Mặt bàn gỗ nguyên tấm tự nhiên chất lượng tại TP.HCM

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM

Instagram Youtube Facebook Twitter Google
icon-hotline0984.085.288

BÀN LÀM VIỆC 1 GHẾ

BÀN LÀM VIỆC 1 GHẾ GT120
Cao 75, rộng 60, dài 120 (cm)
1.200.000đ

Đặt hàng
BÀN LÀM VIỆC CHỮ L GỖ CAO SU GT160
Cao 75, rộng 60- 140, dài 160( cm)
2.500.000đ

Đặt hàng
BÀN LÀM VIỆC GỖ KEO CHỮ L
Cao 75, rộng 60 - 140, dài 160 (cm)
2.500.000đ

Đặt hàng
BÀN LÀM VIỆC GỖ CAO SU GT120
Cao 75, rộng 60, dài 120( cm)
1.200.000đ

Đặt hàng

BÀN LÀM VIỆC 2- 4 GHẾ

BÀN LÀM VIỆC GỖ KEO 4 GHẾ
Cao 75, rộng 120, dài 240 (cm)
3.600.000đ

Đặt hàng
BÀN LÀM VIỆC 4 GHẾ GT01
Cao 75, rộng 120, dài 240( cm)
3.600.000đ

Đặt hàng
BÀN LÀM VIỆC 2 GHẾ, GÔ KEO( GỖ TRÀM) GT120-120
Cao 75, rộng 120, dài 120( cm)
2.200.000đ

Đặt hàng
BÀN LÀM VIỆC GỖ CAO SU 2 GHẾ
Cao 75, rộng 120, dài 120 (cm)
2.200.000đ

Đặt hàng

BÀN HỌP

BÀN HỌP  6 GHẾ, GỖ CAO SU GT200
Cao 75, rộng 100, dài 200( cm)
3.000.000đ

Đặt hàng
BÀN HỌP 6 GHẾ, GỖ KEO( GỖ TRÀM) GT200
Cao 75, rộng 100, dài 200( cm)
3.000.000đ

Đặt hàng
BÀN HỌP 8 GHẾ, GỖ CAO SU GT240
Cao 75, rộng 120, dài 240( cm)
3.600.000đ

Đặt hàng
back-to-top.png