Mặt bàn gỗ nguyên tấm tự nhiên chất lượng tại TP.HCM

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM

Instagram Youtube Facebook Twitter Google
icon-hotline0984.085.288

GỖ ME TÂY

Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT140
Dày 4.5 Rộng 75 Dài 140cm
3.780.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT148
Dày 5 Rộng 75 Dài 140cm
4.200.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT139
Dày 4 Rộng 70 Dài 125cm
2.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT130
Dày 5 Rộng 75 Dài 200cm
6.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT137
Dày 4.5 Rộng 86 Dài 160cm
4.954.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT134
Dày 4.7 Rộng 80 Dài 160cm
4.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT147
Dày 5 Rộng 75 Dài 200cm
6.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT132
Dày 6 Rộng 90 Dài 200cm
8.640.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT146
Dày 4.5 Rộng 86 Dài 200cm
6.190.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT150
Dày 5 Rộng 72 Dài 140cm
4.032.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT126
Dày 4.5 Rộng 72 Dài 190cm
4.925.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT135
Dày 4.7 Rộng 65 Dài 160cm
3.910.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT144
Dày 4.5 Rộng 80 Dài 160cm
4.600.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT129
Dày 5 Rộng 85 Dài 190cm
6.460.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT183
Dày 4.7 Rộng 80 Dài 150cm
4.512.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT151
Dày 5 Rộng 75 Dài 140cm
4.200.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT124
Dày 5 Rộng 80 Dài 160cm
5.120.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT128
Dày 5 Rộng 85 Dài 190cm
6.460.000đ

Đặt hàng
Mặt Vuông Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT120
Dày 5 Rộng 78 Dài 85cm
1.989.000đ

Đặt hàng

GỖ MUỒNG

Mặt Bàn Gỗ Muồng Đen MG19
Dày 4.5 Rộng 82 Dài 160cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Muồng Đen MG20
Dày 4.5 Rộng 80 Dài 160cm
Liên hệ

Đặt hàng

GỖ CAO SU

GỖ TRÀM

back-to-top.png