Mặt bàn gỗ nguyên tấm tự nhiên chất lượng tại TP.HCM

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM

Instagram Youtube Facebook Twitter Google
icon-hotline0984.085.288

GỖ ME TÂY

Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT65
Dày 10 Rộng 130 Dài 283cm
33.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT123
Dày 6.5 Rộng 99 Dài 240cm
10.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT80
Dày 6.5 Rộng 91 Dài 260cm
10.765.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT99
Dày 5 Rộng 64 Dài 146cm
3.250.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT116
Dày 7 Rộng 91 Dài 250cm
10.350.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT60
Dày 8 Rộng 115 Dài 290cm
24.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT67
Dày 5.5 Rộng 80 Dài 220Cm
6.780.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT69
Dày 5 Rộng 90 Dài 220cm
6.900.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT70
Dày 5 Rộng 82 Dài 220cm
6.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT20
Dày 5 Rộng 77 Dài 180cm
4.851.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT122
Dày 5 Rộng 65 Dài 167cm
3.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT57
Dày 6.5 Rộng 103 Dài 188 cm
8.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT114
Dày 7 Rộng 100 Dài 220cm
10.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT53
Dày 4.5 Rộng 86 Dài 170cm
4.600.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT46
Dày 4.5 Rộng 74 Dài 140cm
3.496.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT74
Dày 4.5 Rộng 87 Dài 220cm
6.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT124
Dày 5 Rộng 77 Dài 130cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT72
Dày 5 Rộng 72 Dài 200cm
5.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT75
Dày 7 Rộng 73 Dài 200cm
7.100.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT71
Dày 4 Rộng 76 Dài 200cm
4.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT68
Dày 5 Rộng 82 Dài 210cm
5.780.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT54
Dày 6 Rộng 100 Dài 185cm
7.700.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT44
Dày 7 Rộng 99 Dài 260 cm
12.600.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT81
Dày 7 Rộng 96 Dài 260cm
12.230.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT93
Dày 5 Rộng 63 Dài 148cm
3.260.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT112
Dày 5 Rộng 75 Dài 150cm
3.900.000đ

Đặt hàng
Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm MT58
Dày 6.2 rộng 100 dài 185cm
8.000.000đ

Đặt hàng
Mặt bàn gỗ me tây tự nhiên MT59
Dày 6.2 Rộng 104 Dài 180cm
8.120.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm Dài 1m4
Dày 4.5 Rộng 60 Dài 140cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT117
Dày 5.5 Rộng 70 Dài 120cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT79
Dày 6.5 Rộng 88 Dài 260cm
10.370.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT113
Dày 4.5 Rộng 79 Dài 230cm
5.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT103
Dày 4.5 Rộng 67 Dài 150cm
3.200.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT101
Dày 5 Rộng 51 Dài 147cm
Liên hệ

Đặt hàng
Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT91
Dày 5 Rộng 34 Dài 124cm
1.220.000đ

Đặt hàng
Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT93
Dày 4.5 Rộng 40 Dài 180cm
1.940.000đ

Đặt hàng
Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT97
Dày 4.5 Rộng 55 Dài 270cm
4.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Vuông Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT86
Dày 5 Rộng 70 Dài 80cm
1.680.000đ

Đặt hàng
Mặt Vuông Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT120
Dày 5 Rộng 78 Dài 85cm
1.820.000đ

Đặt hàng
Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT95
Dày 5 Rộng 37 Dài 210cm
2.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Tròn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm
Dày 5 Rộng 55 Dài 110cm
1.800.000đ

Đặt hàng
Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT96
Dày 5 Rộng 46 Dài 240cm
3.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Vuông Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT85
Dày 4 Rộng 51 Dài 55cm
670.000đ

Đặt hàng
Mặt Vuông Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT119
Dày 4 Rộng 50 Dài 55cm
605.000đ

Đặt hàng

GỖ MUỒNG

Mặt Bàn Gỗ Muồng Đen MG19
Dày 4.5 Rộng 82 Dài 160cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Muồng Đen MG20
Dày 4.5 Rộng 80 Dài 160cm
Liên hệ

Đặt hàng

GỖ CAO SU

GỖ TRÀM

back-to-top.png