Mặt bàn gỗ nguyên tấm tự nhiên chất lượng tại TP.HCM

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM

Instagram Youtube Facebook Twitter Google
icon-hotline0984.085.288

GỖ ME TÂY

Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT65
Dày 10 Rộng 130 Dài 283cm
33.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT123
Dày 6.5 Rộng 99 Dài 240cm
10.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT80
Dày 6.5 Rộng 91 Dài 260cm
10.765.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT99
Dày 5 Rộng 64 Dài 146cm
3.250.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT116
Dày 7 Rộng 91 Dài 250cm
10.350.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT60
Dày 8 Rộng 115 Dài 290cm
24.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT67
Dày 5.5 Rộng 80 Dài 220Cm
6.780.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT69
Dày 5 Rộng 90 Dài 220cm
6.900.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT70
Dày 5 Rộng 82 Dài 220cm
6.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT20
Dày 5 Rộng 77 Dài 180cm
4.851.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT122
Dày 5 Rộng 65 Dài 167cm
3.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT57
Dày 6.5 Rộng 103 Dài 188 cm
8.800.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT114
Dày 7 Rộng 100 Dài 220cm
10.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT53
Dày 4.5 Rộng 86 Dài 170cm
4.600.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT46
Dày 4.5 Rộng 74 Dài 140cm
3.496.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT74
Dày 4.5 Rộng 87 Dài 220cm
6.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT124
Dày 5 Rộng 77 Dài 130cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT72
Dày 5 Rộng 72 Dài 200cm
5.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT75
Dày 7 Rộng 73 Dài 200cm
7.100.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT71
Dày 4 Rộng 76 Dài 200cm
4.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT68
Dày 5 Rộng 82 Dài 210cm
5.780.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT54
Dày 6 Rộng 100 Dài 185cm
7.700.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT44
Dày 7 Rộng 99 Dài 260 cm
12.600.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT81
Dày 7 Rộng 96 Dài 260cm
12.230.000đ

Đặt hàng
back-to-top.png