Mặt bàn gỗ nguyên tấm tự nhiên chất lượng tại TP.HCM

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM

Instagram Youtube Facebook Twitter Google
icon-hotline0984.085.288

GỖ ME TÂY

Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT22
Dày 4.5 Rộng 85 Dài 160cm
4.896.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Tự Nhiên MTG65
Dày 4.2 Rộng 81 Dài 150cm
2.560.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT38
Dày 4.5 Rộng 76 Dài 200cm
5.440.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG16
Dày 4.4 Rộng 72 Dài 140cm
2.200.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG62
Dày 4.5 Rộng 86 Dài 150cm
2.900.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT25
Dày 4.5 Rộng 73 Dài 170cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT40
Dày 9.2 Rộng 83 Dài 236Cm
14.400.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG61
Dày 4.6 Rộng 84 Dài 150cm
2.900.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT37
Dày 5 Rộng 74 Dài 200cm
5.926.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT20
Dày 5 Rộng 77 Dài 180cm
5.540.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT21
Dày 5 Rộng 80 Dài 180cm
5.760.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG52
Dày 4.3 Rộng 83 Dài 130cm
2.300.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT32
Dày 5 Rộng 80 Dài 160cm
5.120.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT23
Dày 4.5 Rộng 75 Dài 160cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT27
Dày 4.5 Rộng 75 Dài 140cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG45
Dày 4.3 Rộng 85 Dài 120cm
2.190.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT36
Dày 4.5 Rộng 68 Dài 200cm
4.890.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT31
Dày 5 Rộng 72 Dài 140cm
4.032.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT33
Dày 5 Rộng 79 Dài 160cm
5.056.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG56
Dày 4.3 Rộng 87 Dài 150cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây Nguyên Tấm MT24
Dày 6.5 Rộng 77 Dài 150cm
6.000.000đ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG21
Dày 4.3 Rộng 85 Dài 160cm
Liên hệ

Đặt hàng
Mặt Bàn Gỗ Me Tây MTG68
Dày 4.5 Rộng 87 Dài 140cm
2.760.000đ

Đặt hàng
back-to-top.png